Over

Federatie Blankenberge-Zuienkerke

Inter Parochiaal Team

Federale Stuurgroep

 

Het interparochiaal team van de parochies in Blankenberge bestaat

uit volgende leden:

Deken Lieven Soetaert, pastoor Chris Caestecker, diaken Jozef Leterme, Simonne Vanhool, Herbert Callewaert, Ann Vileyn, Pol Gheysen

Monique De Meester en Annemie Pirlet

 

 

Het IPT is het eigenlijke beleidsorgaan van de drie Blankenbergse parochies. Daar worden belangrijke opties genomen, de prioriteiten vastgelegd en de intiatieven genomen én ondersteund. Het team ziet toe op de christelijke en evangelische oriëntatie in de parochies. Deze beleidsgroep is uiteraard verantwoordelijk voor de communio of de samenhang binnen de parochiefederatie, alsook voor de band met het decanaat, het bisdom en de universele kerkgemeenschap. Deze beleidsgroep ziet er ook op toe dat er voldoende openheid is op de samenleving met haar vragen en uitdagingen.'

 

Het IPT vergadert met grote regelmaat in het decanaal secretariaat, Ruiterstraat 7 in Uitkerke. Deken Lieven Soetaert is de moderator van deze vergadering.

 

De Stuurgroep van de parochies in Groot-Zuienkerke bestaat

uit volgende leden: … …

 

 

De stuurgroep is het eigenlijke beleidsorgaan van de vier Zuienkerkse parochies. Daar worden belangrijke opties genomen, de prioriteiten vastgelegd en de intiatieven genomen én ondersteund. Het team ziet toe op de christelijke en evangelische oriëntatie in de parochies. Deze beleidsgroep is uiteraard verantwoordelijk voor de communio of de samenhang binnen de ruime parochiefederatie Blankenberge-Zuienkerke, alsook voor de band met het decanaat, het bisdom en de universele kerkgemeenschap. Deze beleidsgroep ziet er ook op toe dat er voldoende openheid is op de samenleving met haar vragen en uitdagingen.'

Copyright © All Rights Reserved federatieblankenberge.be

Webmaster: Jozef Leterme

webmaster@federatieblankenberge.be