Zegeningen

Federatie Blankenberge-Zuienkerke

Zegeningen

Het Latijnse woord voor zegenen is ‘benedicere’, dat bestaat uit de combinatie van twee woorden, namelijk: ‘bene’ dat ‘goed’ betekent en ‘dicere’ dat ‘zeggen’ betekent.

‘Benedicere’ betekent dus zeggen dat iemand of iets goed is

of iemand of iets het goede toezeggen (toewensen).

In praktisch alle religies komen zegeningen voor en in de christelijke opvatting heeft zegenen een duidelijke band met de drie-ene God.

 

De eerste die zegent is God als Schepper zelf. Dat begint al in het scheppingsverhaal in het eerste Bijbelboek Genesis, waarin wordt verteld dat God na elke scheppingsdag zegt dat de schepping goed is en dat Hij de mens nadat Hij die geschapen had, zegent.

 

Als een mens een zegen geeft, dan vraagt hij of zij niet alleen of iemand of iets Gods gunst of bescherming mag ontvangen, maar prijst hij God tegelijkertijd voor dat wat of wie hij zegent.

Door een zegen wordt de gezegende of het gezegende niet alleen onder Gods gunst en bescherming geplaatst maar tegelijkertijd aan God toegewijd.

Vanuit die Bijbelse inspiratie is de zegen een onlosmakelijk onderdeel van de christelijk liturgie en van het christelijk leven geworden.

In de Parochiefederatie Blankenberge-Zuienkerke zijn er een aantal vaste zegeningsmomenen

en zegeningsvieringen:

 

Kinderzegen op Maria-Lichtmis (28/29 januari 2017)

 

Palmzegening op Palmzondag (8/9 april 2017)

 

Fietsenzegeningen 2017: 10 april om 13.30 u. - Sint-Amanduskerk; en 9 juli om 09.30 u. - Sint-Antoniuskerk

 

Zeezegening (meer …)

 

Zegening van het Hubertusbrood op 3 november om 07.00 uur in de Sint-Antoniuskerk

 

Paarden- en dierenzegening op de eerste zondag van december (Sint-Amandus)(meer …)

 

Boekentassenzegening bij het begin van het nieuwe schooljaar

 

Ziekenzegening in de Advent

Er zijn ook andere momenten en wijzen van zegening mogelijk:

 

Zegening van een huis, appartement, handelszaak, …

 

Zegening van een boot, auto, motor, camion, tractor, …

 

Zegening van een kruisje, paternoster, heiligenbeeldje, sierraad, kaarsen, …

 

Zegening van de verenigingsvlag

 

Zegening van een relatie

 

Zegening der stervenden

 

 

Maak voor deze vrijere vormen van zegening een afspraak bij priester of diaken

Copyright © All Rights Reserved federatieblankenberge.be

Webmaster: Jozef Leterme

webmaster@federatieblankenberge.be