communie

Federatie Blankenberge-Zuienkerke

Communie en Eucharistie

Toen Jezus Christus op aarde leefde heeft Hij zijn volgelingen uitdrukkelijk gevraagd met Hem verenigd te blijven door zijn lichaam te eten en zijn bloed te drinken onder de vorm van brood en wijn.

Deze vereniging beleven de gelovigen elk weekend opnieuw in de eucharistievieringen. Gelovigen die dit sacrament willen ontvangen doen dit niet onvoorbereid: zij verzoenen zich eerst met God en met hun medemensen.

Eerste Communie in de Parochiefederatie Blankenberge-Zuienkerke

Hoe bereiden we ons voor op de eerste communie?

 

  • Voorbereiding op de eerste communie in klasverband

 

  • Van uit het engagement tot geloofsopvoeding thuis

 

  • Twee instapvieringen voor de eerste communiecanten en hun ouders

 

  • De gebedskoffer die de kinderen thuis kunnen ontdekken

 

  • Actieve deelname in de parochie

Eerste instapviering 2017: 'De Goede Vader zegt: Welkom'

 

Sint-Amanduskerk: zondag 29 januari 2017 om 10.00 uur

Sint-Rochuskerk: zondag 29 januari 2017 om 11.30 uur

 

Tweede instapviering 2017: 'De Goede Herder'

 

Sint-Amanduskerk: zondag 23 april 2017 om 10.00 uur

Sint-Rochuskerk: zondag 23 april 2017 om 11.30 uur

Eerste Communievieringen 2018

 

Blankenberge:

 

Zaterdag 26 mei 2018 om 10 uur

voor kinderen van Vrij Basisonderwijs, Blankenberge

 

Zaterdag 26 mei 2018 om 14 uur

voor kinderen van Gemeenschapsonderwijs Blankenberge en Uitkerke

 

Zondag 27 mei 2018 om 10 uur

voor kinderen van Sint-Jozefsschool, Schaapstraat

 

 

Groot-Zuienkerke:

 

Donderdag 10 mei (Hemelvaartsdag) om 09.00 uur

voor kinderen van Nieuwmunster

 

Donderdag 10 mei (Hemelvaartsdag) om 11.00 uur

voor kinderen van Zuienkerke

Voorbereiding 2018 in Blankenberge en Zuienkerke

 

Inschrijvings- en ouderavond:

dinsdag 21 november 2017 om 20.00 uur

in de Sint-Amanduskerk in Uitkerke

 

Wie om uitzonderlijke redenen niet aanwezig kan zijn:

wil a.u.b. contact opnemen met het parochiaal secretariaat

Ruiterstraat 7 - tel. 050 41 13 23

 

Terugblik op 2017:

Eerste Communievieringen 2019

 

Data nog nader te bepalen

Copyright © All Rights Reserved federatieblankenberge.be

Webmaster: Jozef Leterme

webmaster@federatieblankenberge.be