fotowedstrijd2014

Federatie Blankenberge-Zuienkerke

Fotowedstrijd 2014

THEMA: "Abraham al gezien …" of, hoe men in de Bijbel op weg is gegaan met de God van Abraham, Isaac en Jacob.

 

De Bijbelse fotowedstrijd is een organisatie van Bijbel&cultuur én Kerk&leven van de Federatie Blankenberge. Mensen worden aangespoord om de Bijbel ter hand te nemen en de opgedane indrukken creatief weer te geven door middel van hun fototoestel

en wat zich het hedendaagse leven aanbied. Het is de Bijbel beleven doorheen de lens.

Gen. 13, 6 (Johan Blomme)

Gen. 13,16 ‘Ik zal uw nakomelingen zo talrijk maken als het zand op de aarde. Alleen iemand die het zand van de aarde kan tellen,

zal uw nakomelingen kunnen tellen.’

(Johan Blomme)

 

4de prijs

Gen. 17, 17 (Lieve Van Eeghem)

Gen. 17, 17 ‘Toen wierp Abraham zich ter aarde en lachte, want hij zei bij zichzelf: “Zou een man van honderd jaar nog een zoon krijgen en zou Sara die negentig is nog een kind ter wereld brengen?”

(Lieve Van Eeghem)

 

Gen. 18, 9 (Simonne Vanhool)

Gen. 18, 9 ‘Toen vroegen ze hem: ‘Waar is Sara, uw vrouw?’

Hij antwoordde: ‘Daar, in de tent.’

(Simonne  Vanhool)

 

Gen. 19, 8 (Geert Vandenbriele)

Gen. 19, 8 “Luister eens; ik heb twee dochters die nooit

bij een man zijn geweest.

Die wil ik wel naar buiten brengen.”

(Geert Vandenbriele)

 

Gen. 19, 25 (Hilde Popelier)

Gen. 19, 25 ‘Hij verwoestte die steden en de hele streek,

met haar bewoners en al wat er groeide'

(Hilde Popelier)

 

Gen. 21, 1 (Peter Beeckmans)

Gen. 21, 1 ‘De Heer begunstigde Sara’

(Peter Beeckmans)

 

Gen. 22, 10 (Henk Sanders)

Gen. 22, 10 ‘Toen Abraham echter zijn hand uitstak naar het mes om daarmee zijn zoon te offeren, riep de engel van de HEER hem

vanuit de hemel toe: ‘Abraham, Abraham!’

(Henk Sanders)

 

Gen.  24, 16 (Peter Beeckmans)

Gen. 24, 16 ‘Zij daalde af naar de bron’

(Peter Beeckmans)

 

Gen. 50, 13 (Peter Beeckmans)

Gen. 50,13 ‘Zij begroeven hem in een grot’

(Peter Beeckmans)

 

Gen. 15, 5 (Rik Timmermans)

Gen. 15, 5 ‘Hij leidde hem naar buiten en zei:

Kijk naar de hemel en tel de sterren, als je kunt.

En Hij verzekerde hem: Zo talrijk wordt uw nageslacht.’

(Rik Timmermans)

Gen. 18, 8 (Henk Sanders)

Gen. 18, 8 ‘Toen bracht hij hun wrongel en melk, en het kalf dat hij had laten toebereiden, en zette hun dat alles voor;

terwijl zij aten bleef hij bij hen staan, onder de boom.’

(Henk Sanders)

3de prijs

Gen. 18, 12-14 (Rik Timmermans)

Gen. 18, 12-14 ‘Daarom moest Sara bij zichzelf lachen,

want zij dacht: Zal ik dan nog liefde genieten,

nu ik verwelkt ben en ook mijn heer al oud? … …

(Rik Timmermans)

 

1ste prijs

Gen. 19, 23 (Rik Timmermans)

Gen. 19, 23 ‘Zodra de zon was ondergegaan en Lot

in Soar was aangekomen, liet Jahwe uit de hemel zwavel en vuur over Sodom en Gomorra neerregenen. Hij verwoestte die steden en de hele streek en al wat er groeide.’ (Rik Timmermans)

 

2de prijs

Gen. 20, 15 (Lieve Van Eeghem)

Gen. 20, 15 ‘Abimelek zei: ‘Mijn land ligt voor u open,

u kunt gaan wonen waar u wilt.’

(Lieve Van Eeghem)

 

5de prijs

Gen. 22, 2 (Hilde Popelier)

Gen. 22, 2 ‘Ga met Isaak, uw zoon die u liefhebt naar het land van Moria, en draag hem daar op de berg die ik u wijs, als brandoffer op’

(Hilde Popelier)

 

Gen. 22, 12 (Simonnen Vanhool)

Gen. 22, 12 ‘En hij antwoordde: ‘Hier ben ik.’

En Hij zei: ‘Raak de jongen met geen vinger aan

en doe hem niets! Ik weet nu dat u God vreest

(Simonne Van Hool)

 

Gen. 35, 14 (Geert Vandenbriele)

Gen. 35, 14 “Op de plaats waar God met Jacob had gesproken, richtte deze een heilige steen op; op deze steen goot hij een plengoffer olie uit.” (Geert Vandenbriele)

 

Gen. 50, 21 (Lieve Van Eeghem)

Gen. 50, 21 ‘Wees dus niet bang: Ik zal voor jullie

en je kleine kinderen zorgen.’

(Lieve Van Eeghem)

 

Gen. 50, 26 (Geert Vandenbriele)

Gen. 50, 26 “Toen stierf Jozef, honderttienjaar oud.

Hij werd gebalsemd en in Egypte in een sarcofaag gelegd.”

(Geert Vandenbriele)

 

Copyright © All Rights Reserved federatieblankenberge.be

Webmaster: Jozef Leterme

webmaster@federatieblankenberge.be